1809 Dyslexie: professionalisering onderwijs en zorg

Dyslexie: professionalisering onderwijs en zorg

Terug naar Archief

18-09-2018 
Minister Slob heeft de Tweede Kamer met een kamerbrief geïnformeerd (7 september 2018) over de stand van zaken rond dyslexieverklaringen en een onderzoek  naar de kwaliteit van dyslexierapporten.

In deze kamerbrief wordt het belang van professionalisering van de beroepsgroepen uit onderwijs en zorg omtrent de aanpak van leesproblemen en dyslexie benadrukt. Daarnaast is er ruimte voor verbetering wanneer het gaat om de kwaliteit van dyslexieverklaringen. Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid verschillende activiteiten in gang gezet:

Het Expertisecentrum Nederlands (penvoerder) voert samen met onder andere Balans en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) het Stimuleringsprogramma Dyslexie uit. Het Stimuleringsprogramma heeft als doel scholen beter in staat te stellen om systematisch en duurzaam te kunnen werken aan preventie en het op integrale en effectieve manier aanpakken van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie.