1811 Plan van aanpak gepresenteerd

Contouren plan van aanpak gepresenteerd

Terug naar Archief

28-11-2018 
Woensdag 26 september presenteerden Evelien Krikhaar en Jack Biskop de eerste plannen van het stimuleringsprogramma bij de National Educational Needs Conferentie van Lexima. Er werd een start gemaakt met het doorgeven van goede voorbeelden, een van de actiepunten van het programma. Een van deze goede voorbeelden is het project Dyslexie in Transitie. Het opzetten van een integrale aanpak is een belangrijk onderdeel van dat project. Hier vindt u de volledige presentatie en bekijk hieronder de impressievideo.

Na de presentatie gingen de deelnemers in gesprek rondom verschillende thema’s zoals ‘Zorgniveau 3 en de rol van samenwerkingsverbanden passend onderwijs’. Dit leverde veel zinvolle suggesties op voor de invulling van het stimuleringsprogramma.

Heb je ook suggesties voor ons of ken je goede voorbeelden? Of wil je graag met ons meedenken? Geef dit dan aan ons door via dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl.

180926 Stand Stimuleringsprogramma.JPG