Denktankdag

Denktankdag

Op 9 maart 2018 vond de Denktankdag plaats. Op deze dag is met een vijftigtal deelnemers met verschillende achtergronden besproken wat er nodig is om de doelen van het Stimuleringsprogramma te bereiken en duurzaam te verankeren. Bekijk onderstaand filmpje voor een impressie van de Denktankdag.

De pitches vormden de basis voor de rondetafelgesprekken. Het inhoudelijke verslag van de denktankdag kunt u hier vinden.

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie                      
Tijdens de Denktankdag verzorgde Aryan van der Leij een inleiding over preventie van laaggeletterdheid en dyslexie. Hierbij gaf hij een schets van wat er volgens hem nodig is om de doelstellingen van het stimuleringsprogramma te verwezenlijken. De dia’s van deze lezing vindt u hier.